Basic care - Escofina de carburo de silicio. *imagen a modo ilustrativo.

$651